Windhandel

Alie

Windhandel

AlieTwee totempalen van onverzettelijkheid en arrogantie.

De Deventer windmolens langs de A1 zijn een feit! Op woensdag 27 februari stemde een meerderheid van de raad voor het veel besproken plan. Gemeentebelang heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk op het kleine energie-rendement en de grote financiële risico’s gewezen. Fractievoorzitter Alie Zandstra noemde het windmolenpark het meest droevige dossier dat zij in haar lange carrière heeft meegemaakt.

Lees hier de toespraak van Alie Zandstra tijdens het beslissende raadsdebat.

Voorzitter,

Nog niet eerder heb ik als raadslid een dergelijk treurig dossier meegemaakt.

Van werken aan een beter milieu zou je blij moeten worden.

In Deventer zien we dat na het zonnepanelenpark, ook de realisatie van windmolens een drama is.

Betrokkenen worden niet blij, maar boos en ontgoocheld.

Keer op keer blijkt dat dit college niet communiceert met betrokkenen en dat het laatste beetje draagvlak verdwijnt.

Het collegeprogramma staat bol van noaberschap, de portefeuillehouder heeft echter geen idee echter wat noaberschap betekent.

Omzien naar, en zorgen voor elkaar

Eigen volk eerst, is een motto wat beter past bij dit college en wat o.a. tot uitdrukking komt in het keer op keer nadrukkelijk vermelden van alleen het aantal zienswijzen uit Deventer zelf.

Wat ging er zoal mis in dit dossier:

  • Betrokkenen lazen de plannen in de krant. En toen de communicatie wel werd opgestart, werden inwoners uit onze buurtgemeente over het hoofd gezien en niet geïnformeerd

  • Terwijl onderhandelingen met Cofely liepen over molens met een hoogte van 150 m, is aan de raad een besluit voorgelegd met een hoogte van 135 m

  • In het planschaderapport zijn woningen en bedrijven niet vermeld;

  • ook het gedoe rondom geheimhouding van dit rapport verdient geen schoonheidsprijs

  • In het raadsbesluit 2011 zijn afstanden tot nabijgelegen woningen onjuist weergegeven

  • In 2011 vertelde de portefeuillehouder dat windmolens op land zonder subsidie realiseerbaar zijn, dat windmolens met een lager vermogen in Deventer voor meer rendement  zouden zorgen en dat realisatie van windmolens de gemeente geen geld zou kosten. Worden er kosten gemaakt, dan worden deze verhaald bij exploitanten.

  • Zowel in 2011, als ook bij opstellen van het bestemmingsplan, is er geen communicatie geweest met Luchthaven Teuge.

  • Ons blijkt nu dat, na de herhaaldelijke vragen die we aan uw college hebben gesteld, er vanuit de gemeente geen informatie is verstrekt aan Deventrade.

Daarnaast vinden we de wijze waarop portefeuillehouder op de inspraak van Deventrade heeft gereageerd niet passend, en beneden de normen van fatsoen. In de pers een inspreker betitelen van leugens kan niet! 

Maar wie vertelt er nu onwaarheden ………

Uit de overeenkomsten die gesloten zijn met Cofely blijkt dat realisatie van beide windmolens niet haalbaar zonder subsidie.

Het bestemmingsplan moet worden aangepast om windmolens hoger te kunnen maken en de gemeente heeft inmiddels al 126.000 euro aan niet verhaalbare kosten gemaakt.

Van de portefeuillehouder vragen we de toezegging dat de windmolens geen cent meer gaan kosten dan 126.000 euro.

Dit college neemt hoe dan ook een groot risico, want zonder SDE subsidie worden de windmolens niet gerealiseerd en draagt de gemeente zelf 328.000 aan kosten.

Dit is nogal wat. Voor de realisatie van 1,5% van de duurzaamheidsambitie van Deventer, zijn we dus al minimaal 126.000 euro kwijt, mogelijk zelfs 328.000 euro. Dit komt nog bovenop de kosten die we al hebben gemaakt voor het niet gerealiseerde zonnepark van ….

En dan noem ik de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente die kunnen voortvloeien uit de anterieure overeenkomst nog maar niet , evenals de aanleg van dure kabels die de stroom naar de zuidkant van de A! Moeten brengen.

Wie gaat dat betalen ….

Echter dit alles gaat ten koste van o.a. het budget om huizen te isoleren, wat wel een substantiële bijdrage levert aan het halen van de doelstelling.

Deze raad beslist binnen enkele maanden over forse bezuinigingen.

Aan de kinderen die straks de speelvoorzieningen in hun wijk kwijt zijn en ouderen die geen zorg meer krijgen, kunnen we vertellen dat ze even om zich heen moeten kijken.

Ze zien dan twee totempalen van ONVERZETEELIJKHEID EN ARROGANTIE als symbool voor duurzaamheid staan, maar waar kostbaar geld voor de Deventer samenleving aan is verspild.

Om formeel uiting te geven aan onze gevoelens dienen we een motie van treurnis in.

Wij doen dit samen met het CDA, De SP en Trots..

Ik citeer uit het audioverslag van de politieke markt van 23 maart 2011, onderwerp opstelling windturbines kloosterlanden, plaats van handeling de burgerzaal:

Wordt door wethouder Pierey opgemerkt:

“Dat windenergie op het land zonder subsidie en ook zonder financiering vanuit de kant van de gemeente commercieel haalbaar is”.

Het kost de gemeente dus geen geld.