Wisseling in het bestuur

Wisseling in het bestuur

In dezelfde ledenvergadering nam Maria Aarnink afscheid van het bestuur. Maria was jarenlang actief, liever op de achtergrond dan op de voorgrond. Niet te veel woorden, wel concrete daden. Maria loste problemen op voordat ze door anderen werden gezien. Ze was een heel belangrijke spil in de verkiezingscampagnes van 2014 en 2018. Als Maria iets regelde, wist je dat het goed kwam. Dat gaf rust. Vooral door haar inzet is ook de afgelopen campagne betaalbaar gebleven en kunnen we bouwen aan de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2022.

Maria wordt in het bestuur opgevolgd door Arnaud Faddegon. Geen onbekende want de Deventenaar stond op onze laatste kieslijst en heeft in woord en daad bijgedragen aan de campagne. In de komende nieuwsbrief zal Arnaud zich zelf aan u voorstellen.