WOB-verzoek de Mol van Otterloo

WOB-verzoek de Mol van Otterloo

PERSBERICHT

De heer A. de Mol van Otterloo licht de financiƫn van het stadskantoor van Deventer weer door De heer de Mol van Otterloo zet wederom vraagtekens bij de financiƫle onderbouwing van de nieuwbouw van het stadskantoor in Deventer.

Net als bij de vorige plannen toen de heer de Mol van Otterloo aantoonde dat een goede financiƫle onderbouwing van de nieuwbouw ontbrak wil het College van Burgemeester en Wethouders van Deventer ook dit keer geen informatie beschikbaar stellen. De heer De Mol van Otterloo moet dus weer via juridische wegen informatie boven tafel zien te krijgen. Via zijn advocaat Mr. Ruurd van Eck van JPR Advocaten heeft hij daarom verzocht de informatie beschikbaar te stellen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Ten eerste is de huidige constructie met EBM (engineer, build and maintain) contract zorgwekkend en lijkt het erop dat het College hier een aantal belangrijke misrekeningen begaan heeft. Verder wordt ook gewezen op de brief van architect Neutelings Riedijk van 27 januari 2012 jongstleden waarin hij het College waarschuwt voor de voorgenomen aanbestedingsmethodiek. Openbaarmaking van de cijfers kan veel ellende in de toekomst voorkomen.

In de tweede plaats bestrijdt de heer de Mol van Otterloo de stelling van het College dat nieuwbouw goedkoper is dan het aankopen van de Leeuwenbrug. Door het openbaarmaken van de cijfers kunnen deze twee opties duidelijk vergeleken worden en zal, net als in 2009, wederom blijken dat het College niet de financiƫn op orde heeft.