Zonnepanelen en Actieplan Platteland

Alie Zandstra

Zonnepanelen en Actieplan Platteland

{plusone}

Alie Zandstra

Zonnepanelen en Actieplan Platteland

Beste mensen,

Aan de muur hangt een nieuwe kalender, 2012 is begonnen! Met frisse moed gaan we er tegen aan. Vol goede voornemens, grote uitdagingen en ook nog eens met een nieuwe naam. Voor het eerst zullen wij ons woensdag als Gemeentebelang Deventer in de raad presenteren.

Eén van de meest opvallende agendapunten van de komende politieke markt is ongetwijfeld het plan van D66 om twintig hectare zonnepanelen in Deventer Noordoost aan te leggen. Daarmee zouden zo’n 2300 huishoudens van energie moeten kunnen worden voorzien. Ik ben blij dat de duurzaamheid van onze gemeente op zo veel aandacht kan rekenen en dat ook andere fracties kennelijk bereid zijn om er fors geld voor uit te trekken. Maar we moeten ons vooral niet laten verblinden door de eerste beste zonnestraal, die onze stad zou kunnen verlichten. Daarom zou ik de volgorde iets gewijzigd willen zien. Het geld dat nu mogelijk beschikbaar is voor duurzaamheid moet in mijn ogen ook duurzaam worden besteed. Het is daarom ook ontzettend belangrijk om eerst een plan van aanpak te maken en daarna te kijken wat er allemaal nodig is om het plan te realiseren. Daarbij moeten we ons ook afvragen of een zonnenergiepark van deze omvang inderdaad zo duurzaam is als D66 beweert. Pas daarna komt de vraag of de locatie Linderveld hiervoor het meest geschikt is. Niet alleen wat het uiteindelijke rendement, maar ook wat de ruimtelijke inpassing betreft. Dit alles zijn punten die uitgebreid moeten worden onderzocht en besproken. Het feit dat er nu aandacht – en dus uiteindelijk ook geld – voor is, stemt mij uitermate positief!

Een ander punt van aandacht deze week is het Actieplan Platteland, waarin is vastgelegd wat er het komende jaar met verschillende subsidies kan worden gerealiseerd. Gemeentebelang stelt voor om alle projecten nog eens grondig op hun haalbaarheid te onderzoeken en eventuele bijstellingen voor te nemen indien daar aanleiding voor mocht zijn.

Genoeg te doen dus. Deze week, maar zeker ook in de rest van de maand. Zo staat binnenkort onder meer het nieuwe stadskantoor weer op de politieke agenda. Maar daarover volgende week meer.