Ondernemers en pandeigenaren stemmen voor BIZ fonds Deventer

Onze mooie binnenstad heeft sinds vijf jaar een BIZ (bedrijfsinvesteringszone) waar alle pandeigenaren en alle ondernemers geld in kunnen storten. Het doel van dit BIZ fonds is dat hiermee goede maatregelen, aanpassingen, uitstraling van de binnenstad en bereikbaarheid kunnen worden gerealiseerd. Er zijn vorig weekend meer dan 1200 stemformulieren verspreid bij binnenstad-ondernemers en pandeigenaren en tot 20 november kan er voor of tegen dit fonds gestemd worden Het is een fonds van en voor de deelnemers.
Elke vijf jaar moet deze overeenkomst opnieuw worden goedgekeurd door de gemeenteraad en ook een meerderheid van de eigenaren en ondernemers. Een paar weken geleden is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan en is de weg vrij voor de 26 ondernemende ambassadeurs om al hun binnenstad-collega’s te informeren en hun stembiljetten op te halen. Voorwaarde is, dat de helft van het aantal stemgerechtigden en van dat aantal twee-derde voor stemt.
Het besteedbare bedrag voor de komende vijf jaar is dan 1,8 miljoen. Op 21 november 2022 is de uitslag bekend en kunnen mooie plannen evt. verder vorm krijgen en gerealiseerd gaan worden.
De fractie van Gemeentebelang zal deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en daar waar nodig op positieve wijze ondersteunen.