Beschouwingen voorjaarsnota 2024 door Erik Smeenk

Vandaag bespreken we de voorjaarsnota 2024. De opstap naar de begroting van 2025. Deze voorjaarsnota is toch wel anders dan de voorgaande jaren. Er zijn nu geen vrij besteedbare middelen beschikbaar. Kort gezegd alle huidig beschikbare middelen zijn nodig om de begroting sluitend te gaan krijgen. Deventer kan nog uit de bezuinigingen wegblijven, maar de bodem van de kassa is toch echt wel in zicht, zoals we kunnen lezen.

Niet alle opgaven kunnen nu een plek krijgen in de begroting en een duidelijke prioritering is noodzakelijk. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Vele andere gemeenten komen met noodzakelijke bezuinigingen of een zeer forse verhoging van de OZB of zelfs een combinatie van beide. Ook het college stelt een extra verhoging van 3% boven op de reguliere verhoging van de OZB in 2025 voor. We dienen een motie in met de opdracht aan het college om nog een extra inspanning te doen om zo deze extra OZB verhoging te kunnen voorkomen.

Oog voor dorp, wijk en platteland

Gemeentebelang heeft en houdt, zoals u wel bekend, oog voor de dorpen, wijken en het platteland. De stapeling van opgaven vanuit het rijk heeft een forse impact op onze gemeente en inwoners. In Overijssel staat Deventer bekend om haar innovatieve (plattelands)beleid, met goede aansluiting bij de initiatieven vanuit de samenleving. Er wordt veel gevraagd van onze samenleving en het is een enorme opgave.

Ook het ruimte houden voor een toekomstbestendige landbouw, alle andere opgaven en daarmee ook borging van het onderhoud van ons prachtige landschap, welke grotendeels door de boeren wordt verzorgd, is een ingewikkelde opgave. Het bieden van perspectief voor de plattelandseconomie is echter niet alleen een gemeentelijke opgave. Zeker ook de provincie staat hiervoor aan de lat. We gaan ervanuit dat GS zich hier continu voluit op gaat en blijft inzetten.

Moties

Het organiseren van doorgaans jaarlijks terugkerende evenementen, dorpsfeesten, pleinfeesten, wandel4daagsen en noem maar op brengt heel veel administratieve rompslomp met zich mee. Veel organisatoren van deze activiteiten zien er daar enorm tegenop. Gemeentebelang komt met een motie om deze jaarlijks terugkerende evenementen een langdurende meerjarige vergunning te verlenen.

In de motie ‘IJsselfront Noord’, waarmee de hele skyline van Deventer vanaf de IJssel gezien nog mooier wordt gemaakt, zien wij koppelkansen met het groot onderhoud. Om zo een prettige en gezonde verblijfskwaliteit te creĆ«ren, waar veel Deventenaren en met name de bewoners van de diverse dichtbevolkte Zandweerd-buurten kunnen genieten. Het zou zonde zijn als we de efficiency voordelen die ontstaan door de herinrichting van IJsselfront Noord in combinatie met het MJOP (meer jaren onderhoudsplan) niet benutten.Ā 

De motie ‘Van Gevelfonds naar groenfonds’ zullen we mede indienen om zo een stukje vergroening met de daarbij behorende sfeer in de binnenstad te verkrijgen. Ook de motie ‘Versnellingsgelden Centrumschil (onderzoek parkeergarage onder de buitengracht), zullen wij mede gaan indienen. De motie ‘Versnelling speeltoestellen op onderwijsterreinen’ heeft tevens onze steun.

Financiƫle positie

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiƫle positie nodig. Gemeentebelang doet, net zoals in voorgaande beschouwingen, weer een oproep aan de Rijksoverheid om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu Deventer er nog redelijk goed voorstaat, willen en hoeven we nog niet te bezuinigen. Gemeentebelang wil vooral doorgaan om de economie, de leefomgeving en de nieuwe open samenleving te stimuleren. Laten we de komende periode doorgaan met goede keuzes maken, hoe ingewikkeld soms ook, zodat Deventer nog mooier, ondernemender en zichtbaarder wordt. Laten we met zijn allen trots zijn dat we inwoner zijn van de gemeente Deventer met haar mooie stad, het fraaie buitengebied en bruisende dorpen.