Dag van de vrijwilliger op 7 december 2022

In onze gemeente doet meer dan 39% (!) wel eens vrijwilligerswerk. Mede dankzij deze relatief grote groep vrijwilligers heeft onze gemeente volop kunnen groeien en bloeien.

Om een aantal van deze vrijwilligers dat zich voor de volle 100% inzette

voor verenigingen, dorpshuizen, ouderen, wandelgroepen, etc etc. extra in het zonnetje te zetten, kregen zij vanuit de gemeente Deventer en DeventerDoet een bosje bloemen aangeboden.
Deze werden uitgereikt door wethouders, medewerkers en raadsleden van de gemeente. Gemeentebelang droeg hier natuurlijk ook graag aan bij !