Deventer gaat ruim 60 miljoen investeren in infrastructuur

Ruim 30 miljoen euro van kabinet voor bereikbaarheid en woningbouw in Deventer

De wethouders Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Rob de Geest van PvdA (Wonen) reageren verheugd op deze toekenning. “Het kabinet toont hiermee aan dat het inziet dat een gemeente als Deventer voor een enorme opgave staat” vertelt wethouder Liesbeth Grijsen. Deventer heeft meer dan 30 miljoen euro van het kabinet toegekend gekregen om de woningbouwopgave van de stad in goede banen te leiden.

De enorme woningbouwopgave in onze Centrumschil, Stadscampus de Kien en Keizerslanden vraagt om forse investeringen in onze infrastructuur. In parkeer- en mobiliteitshubs, voetgangers- en fietsverbindingen en wegen. Met de fantastische bijdrage van 30,7 miljoen van het kabinet en de bijbehorende cofinanciering van de gemeente Deventer gaan we de komende jaren ruim 60 miljoen investeren in onze infrastructuur en naast de bestaande woningen ruim 3000 nieuwe woningen ontsluiten. Daarmee kan de gemeente in en rond de Centrumschil en Keizerslanden de verkeersinfrastructuur stevig aanpakken en verduurzamen, wat nodig is gezien de toevoegingen van veel woningen. De totale investering daarvan bedraagt 60 miljoen euro voor de komende jaren, waarbij ongeveer de helft door het rijk wordt gefinancierd. Het is uniek dat Deventer zo’n fors financieel pakket van het rijk ontvangt. 

Daardoor is de weg vrijgemaakt om de verkeersinfrastructuur in en om de Centrumschil en Keizerslanden te verbeteren en te verduurzamen, zodat de bouw van zo’n 3.300 woningen wordt versneld. 

Onderdelen van de plannen zijn onder meer:

  • de bouw van zogenoemde mobiliteitshub’s;
  • extra fietsenstallingen in de binnenstad;
  • fietsverbindingen met het centrum, zoals 2 verbindingen over de gracht rondom de binnenstad en een fietstunnel nabij Winkelcentrum Keizerslanden.