Gemeenteraad heeft besloten: Podiumkunsten onder één dak verder

De Deventer gemeenteraad heeft gisteren, woensdag 20 december jl., met overtuiging gekozen voor een positieve toekomst van culturele samensmelting. Ondanks emotionele momenten in de raadszaal heeft een meerderheid besloten om poppodium Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg te verenigen onder één dak aan de Keizerstraat. Met 21 stemmen voor en 18 tegen is dit besluit genomen, waarmee een krachtig signaal wordt afgegeven voor de bloei van cultuur in Deventer.

Hoewel enkele stemmen uit de oppositie zich kritisch uitten, hebben de samenkomst van Gemeentebelang, CDA, PvdA, D66 en VVD een solide meerderheid gevormd. Dit besluit opent de deur naar een vernieuwde culturele hub, waarin het poppodium en de schouwburg samen gedijen. Het gekozen plan, hoewel omstreden, biedt een kans voor een bruisende culturele scene in Deventer.

De emoties na de beslissing zijn begrijpelijk, vooral bij het Burgerweeshuis en haar achterban. Echter moet de focus nu liggen op het gezamenlijk smeden van een positieve toekomst. De meerderheid van de gemeenteraad heeft gesproken, en de samenwerking onder één dak biedt mogelijkheden voor synergie en verrijking van de culturele ervaring in Deventer.

Hoewel er tegenstand is, zoals van Burgerweeshuis’ directie, bestuur en vrijwilligers, is het nu essentieel om naar de toekomst te kijken. Laten we hopen dat na de kerstvakantie de betrokken partijen constructief in gesprek gaan om de consequenties te bespreken en een gezamenlijk pad voorwaarts te vinden. De stad heeft ambitie getoond voor haar jongeren, de popcultuur en de stad als geheel, en nu is het tijd om die ambitie om te zetten in tastbare resultaten.