Moties aangenomen tijdens Voorjaarsnota 2021

Gisteravond 7 juli 2021, werd er gestemd over de amendementen en moties, die tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 30 juni 2021 aan de orde zijn geweest. De 2 moties die door Gemeentebelang werden (mede)ingediend zijn met meerderheid van stemmen aangenomen. Dit door de initiatieven van o.a. Louise Trompert, Erik Smeenk en Bas van Swigchem.

“Vaart in de haven” overdracht sluis.

In deze motie draagt de raad het college van B&W op een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om beheer en eigendom van de sluis over te dragen aan Rijkswaterstaat. De motivatie hierbij is o.a. dat naast het beheer van de sluis een kostbare voorziening is, de meeste sluizen in Nederland al worden beheerd door Rijkswaterstaat.
De Prins Bernhardsluis,in Deventer verbindt de Nieuwe Haven met de IJssel en heeft een belangrijke functie. Daarom deze motie van Gemeentebelang om te onderzoeken of overdracht naar RWS mogelijk is. De volledige motie leest u in de bijgevoegde link…….

Witte rook over de fabrieksschoorsteen.

De opdracht voor het college van B&W bij deze motie is om te komen met en plan van aanpak voorafgaande de begrotingsbehandeling 2022. Een eenmalig budget beschikbaar te stellen om de schoorsteen van voormalig condens fabriek van Coberco aan de Harderwijkerstraat 6 te behouden.

De schoorsteen is van vroeger uit een verbinding tussen stad en platteland. Wat er op platteland aan producten uit de grond werd gehaald of door dieren werd geleverd, werd verwerkt in de stadsindustrie. De schoorsteen is een markant overblijfsel van de condens-fabriek van Coberco. Het is belangrijk vanuit cultuurhistorische, stedenbouwkundige waarden en uniek element in de skyline van Deventer dit als gemeentelijk monument te gaan zien. Op deze wijze koesteren en bewaren we de historie voor het nageslacht. Ook deze motie voegen wij in een link bij, zodat u ook de details van de ingediende moties kunt lezen……

Tevens verwijzen we voor verdere informatie naar het artikel van Martijn Ubels in de Stentor van vandaag:
Schoorsteen Coberco, Deventer icoon, gered van sloop; skyline stad blijft intact | Deventer | destentor.nl