Dorpsvisie Schalkhaar

Opstellen dorpsvisie Schalkhaar gestart

Veel enthousiasme en betrokkenheid tijdens de door Gemeentebelang georganiseerde bijeenkomst

Ieder dorp in onze gemeente verdient een dorpsvisie! Alle inwoners moeten in onze beleving namelijk in staat worden gesteld hun wensen voor de toekomst kenbaar te maken aan de lokale overheid. Tijdens een informatieve bijeenkomst voor raadsleden over het onderwerp ‘wonen’ bleek echter dat Schalkhaar als enige dorp in de gemeente Deventer geen recente dorpsvisie heeft.

Gemeentebelang Deventer wordt in de gemeenteraad vertegenwoordigd door negen raadsleden waarvan er maar liefst drie in Schalkhaar wonen. Louise Trompert, Huub Obdeijn en Dorien te Riele zijn betrokken inwoners van het dorp en willen graag werk maken van een dorpsvisie voor Schalkhaar. Ze deden een oproep op de website “In Schalkhaar” en ontvingen veel positieve reacties. De eerst bijeenkomst werd met meer dan 30 enthousiaste en betrokken bewoners goed bezocht.

Werkgroep is gevormd

Tijdens de georganiseerde bijeenkomst in de Nicolaasschool in Schalkhaar is er een kerngroep gevormd van zes inwoners die een volgende vergadering of bijeenkomst gaat voorbereiden. Deze werkgroep zal hierover communiceren met de rest van het dorp.  

Wij als Gemeentebelang denken dat er een goede start is gemaakt voor het opstellen van een dorpsvisie voor Schalkhaar. We hebben er alle vertrouwen in dat het enthousiasme en de betrokkenheid zullen resulteren in een levendige dorpsvisie voor Schalkhaar! 

Aandachtspunten Schalkhaar
In een dorpsvisie kunnen inwoners hun wensen kenbaar maken aan de gemeente Deventer. Enkele aandachtspunten voor het mooie dorp Schalkhaar zijn onder andere:
  • Woningbouw (ook doorstroom ouderen naar 55+ woningen);
  • Visie ontwikkelen verkeer/mobiliteit;
  • Dorpskern sterker maken. (Visie centrum/winkels/voorzieningen);
  • Visie sporten in Schalkhaar en sporthal;
  • Visie basisscholen en BSO;
  • Gemis buurthuis;
  • Aandacht voor AZC en haar bewoners.
Door deze dorpsvisie voor Schalkhaar op te stellen, met alle thema’s die in Schalkhaar een rol spelen, zal er (nog) meer onderlinge verbinding ontstaan. Samen staan we sterker.