Een stem voor kinderen en jongeren in Gemeente Deventer

DEVENTER – Gemeente Deventer is de eerste gemeente van heel Nederland die een Kinderrechtentoets gaat inzetten als standaardprocedure bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsstukken die impact hebben op kinderen op de korte en lange termijn. In de raadsvergadering van 17 april dienden de fracties van Gemeentebelang, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, twee voorstellen in over een kinderrechtentoets en jongerenparticipatie. Beide voorstellen zijn unaniem aangenomen!

Jongerenparticipatie

Helaas zijn niet veel jongeren actief betrokken bij de politiek en zijn ze soms ook lastig te bereiken voor overheden. Daarom vinden de indieners het belangrijk dat hiervoor een actieplan wordt opgesteld. In de (door de raad aangenomen) motie Jongerenparticipatie, wordt gevraagd om duidelijk te maken hoe jongeren vroegtijdig betrokken worden in participatietrajecten, waarbij het geen “vinkje” wordt dat ze gehoord zijn, maar waarbij jongeren daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gehad om tijdig, actief en inhoudelijk mee te denken. Ook wordt het gemeentebestuur gevraagd hoe de bestaande netwerken met jongeren in stand gehouden gaan worden en waar het mogelijk is deze te verbinden met andere jongerennetwerken.

Kinderrechtentoets

De tweede (door de raad aangenomen motie) kinderrechtentoets vraagt om het opstellen van een richtlijn voor de kindertoets met daarin concrete criteria voor het beoordelen van de effecten van beleid(smaatregelen) op kinderen, waarbij ook rekening wordt gehouden met verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden. Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur de afwegingen die op basis van de kinderrechtentoets worden gemaakt duidelijk weergeeft in de voorstellen die het bestuur naar de raad stuurt. Ook bevat het voorstel de oproep om minimaal een keer per jaar met de raad in gesprek te gaan over deze kinderrechtentoets en de effecten hiervan. Doordat de raad unaniem met dit voorstel instemde is Deventer de eerste gemeente van Nederland met een dergelijke toets. Iets om trots op te zijn!

 

Samenwerking van partijen

Aan beide voorstellen is door de indienende partijen ongeveer een klein jaar gewerkt. De unanieme uitslag is daarom een mooi sluitstuk van dit samenwerkingstraject: nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en er daadwerkelijk voor te zorgen dat jongeren beter worden betrokken en de belangen van kinderen altijd zorgvuldig worden meegewogen. De indieners hebben er alle vertrouwen in dat het gemeentebestuur hier haar uiterste best voor gaat doen.