Geen hoogbouw in dorp Schalkhaar

Geen hoogbouw in dorp Schalkhaar

Schalkhaar valt tóch niet binnen stadsrand en behoudt dorpsidentiteit

Het is en blijft essentieel dat de lokale gemeenschap en hun wensen worden gehoord. Zo ook die in de dorpsvisie van Schalkhaar. Maar er leek onlangs wat verwarring te ontstaan over de status van het dorp in relatie tot de stad Deventer; vooral met betrekking tot de bouwvoorschriften en de implicaties daarvan voor de gemeenschap. Dit misverstand is intussen, tot blijdschap van vele inwoners van Schalkhaar, rechtgezet dankzij een door Gemeentebelang ingediend en vervolgens aangenomen amendement. 

Visie op hoger bouwen

In de ‘Visie op hoger bouwen’ staat beschreven hoe hoog er op elke plek in de stad Deventer gebouwd mag worden. Ook wordt hierin bijvoorbeeld uiteengezet hoe het beschermde stadsaangezicht vanaf de IJssel gewaarborgd blijft. En in deze ‘Visie op hoger bouwen’ is tevens een kaartje te zien waaruit blijkt dat de stadsrand van Deventer om Schalkhaar heen is gelegd. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het dorp beschouwd gaat worden als een wijk binnen Deventer, maar hier heeft de raad een stokje voor gestoken.

Behoud dorpsidentiteit

Gemeentebelang Deventer heeft een amendement ingediend dat stelt dat de stadsrand daar moet komen te liggen waar deze hoort, namelijk ‘om de stad Deventer’. Dit voorstel is door de raad met een grote meerderheid aangenomen. Hierdoor blijft Schalkhaar een dorp binnen de gemeente Deventer, met haar eigen identiteit zoals omschreven in haar dorpsvisie. Maar dat is niet het enige, want dit amendement maakt nog een verschil. 

Hoogbouw

In een dorp mag maximaal 10 meter hoog gebouwd worden en in een stadsrand tot 16 meter hoog. Eventueel kan er nog een cluster van hoogbouw plaatsvinden tot 25 meter hoog en in een uitzonderlijk geval zou zelfs een complex van 40 meter hoog mogelijk zijn. Aangezien ook de grond bekend als ’t Hagenvoorde binnen de stadsgrens was ingetekend, zou dit kunnen betekenen dat er in de toekomst veel hoger dan de maximale 10 meter gebouwd mag worden. Maar ook dat is dankzij het aangenomen amendement van Gemeentebelang dus niet meer het geval. Zodoende kan Schalkhaar met een gerust hard verder met haar dorpsvisie.