Kies 15 maart Lijst 4 met Harry en Dorien

Kies voor lokaal maatwerk bij waterbelangen

Lokale partijen in het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, tussen Assen en Deventer, werken al jaren samen in Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel. Gemeentebelang Deventer was grondlegger van deze samenwerking die staat voor lokaal maatwerk bij waterbelangen.

Harry ten Have uit Schalkhaar (plek 7) en Dorien te Riele – Groot Koerkamp uit Diepenveen (plek 15) staan voor de komende waterschapsverkiezingen op de kieslijst van Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel. 

Wil je meer weten over Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel ? Kijk op gb-drentheoverijssel.nl

Wil je kijken of jij in jouw gemeente op Harry en/of Dorien kunt stemmen? Doe de postcodecheck op www.waterschapsverkiezingen.nl

Harry ten Have

Het grote belang van water voor mens, plant en dier is voor mij de reden om plaats te nemen op kieslijst 4 van Gemeentebelangen Waterschap Drenthe-Overijssel. Als boerenzoon, geboren en getogen op het Sallandse platteland, ken ik het gebied als mijn broekzak. Als landschapsadviseur, met werkgebied Salland, weet ik wat er leeft en speelt op het platteland. Door mijn ervaringen, opgedaan als raadslid van Gemeentebelang Deventer, ken ik het lokale bestuurswerk en de belangen van stad en platteland.

Een goede basis om de belangen van boeren en burgers te vertegenwoordigen in het Waterschap en zo bij te dragen aan het in stand houden van het watersysteem, waterveiligheid en het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Dorien te Riele

Ik ben Dorien te Riele. Samen met mijn man en onze zoon hebben wij een melkveebedrijf in Diepenveen. Wij melken circa 150 melkkoeien.

Op dit moment zijn wij bezig om meer biodiversiteit in onze graslanden te verwezenlijken. Zo hebben wij vorig jaar 12 hectare ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Door meer biodiversiteit hopen we op een smakelijke weide voor de koeien. In dit kruidenrijke grasland zitten ook veel vlinder-bloemige gewassen bv. verschillende klaversoorten. Klaver kan stikstof binden uit de lucht. Dit betekent dat hier geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en geen kunstmest meer gestrooid wordt. Biodiversiteit in grasland is ook beter bestand tegen droogte.

Ik heb me verkiesbaar gesteld voor het waterschap Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel.

Water is heel belangrijk. Zonder water is er geen leven. We hebben water nodig voor onze bodem om gewassen te laten groeien. Maar ook schoon water voor de natuur. Het waterschap zorgt ook voor het waterpeil in onze sloten en de grondwaterstand. Er worden dijken gebouwd om ons te beschermen tegen het water. Dus iedereen heeft belang bij een goed waterbeheer.

Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel staat voor haalbare en betaalbare keuzes met oog voor de lokale omstandigheden en in samenwerking tussen lokale partijen uit het hele werkgebied. Ik woon in Salland en zal zeker de belangen van onze mooie regio behartigen. Ook zullen wij ons inzetten voor het betaalbaar houden van waterschapslasten voor iedereen.

Meer lezen over de Waterschapsverkiezingen? Of de postcodecheck doen?