Heeft Gedeputeerde Staten Overijssel een klap van de molen gehad?

Dit was onze eerste gedachte bij het vernemen van de boodschap van Wethouder Walder op woensdagavond 15 november. Tijdens de raadsvergadering werd de raad geïnformeerd door de Wethouder over de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen verantwoordelijk wethouders gemeente Deventer en gemeente Rijssen-Holten en de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Overijssel. Dit overleg ging over het provinciale windbeleid in relatie tot de gemeentelijke regie en het nog op te stellen toetsingskader, maar liep anders dan verwacht.

In dit bestuurlijk overleg heeft de gedeputeerde  aangegeven dat, wanneer er initiatieven worden ingediend bij de provincie, zij die in behandeling gaan nemen. Er wordt dus door de provincie niet gewacht op het gemeentelijke beleid, oftewel het op te stellen toetsingskader.

Tevens is aangegeven dat het door de gemeenteraad vastgestelde RES-bod met een aandeel van 63 GWh wind, door de provincie Overijssel per direct terzijde wordt geschoven. De provincie deelt ook nog mede dat de gemeente Deventer vervolgens een verhoogde doelstelling krijgt opgelegd van minimaal 127 GWh wind. Dit betekent niet 4, maar minimaal 8 windmolens/-turbines.

Gedeputeerde Staten van Overijssel trekken zich dus niets aan van gemeentelijke kaders en zorgvuldige participatieprocessen, wij betreuren dit als Gemeentebelang ten zeerste en vinden dit een onacceptabele gang van zaken. Het tast onze gemeentelijke autonomie en onze geloofwaardigheid aan, bovendien voedt dit het wantrouwen in de overheid. 

Gemeentebelang is voor een zorgvuldige participatie en voor het opstellen van gemeentelijke toetsingskaders, zoals afgesproken in de raad en met onze inwoners. Wij roepen de provincie dan ook op om hun besluit terug te draaien! Het is voor ons onacceptabel dat de provincie, zonder participatie, misschien wel 20 windmolens/-turbines “door gaat drukken” langs de A1 in gebied gemeente Deventer en Rijssen-Holten.

Onafhankelijk en niet gebonden aan één van de landelijke politieke partijen zetten wij ons in voor de lokale gemeentelijke belangen! Al 85 jaar is Gemeentebelang: verantwoord, daadkrachtig en lokaal.