Huub, geboren en getogen aan de Oerdijk in Schalkhaar.

Als fractie van Gemeentebelang zijn we in alle dorpen en wijken van Deventer vertegenwoordigd.

Huub Obdeijn, één van de negen Raadsleden van Gemeentebelang Deventer, geboren en getogen aan de Oerdijk in Schalkhaar, werd onlangs geïnterviewd voor huis-aan-huisblad  ‘InSchalkhaar’. 

In dit interview wordt Huub gevraagd te vertellen wat hem bevalt aan het dorp en wat hij graag zou zien veranderen in de komende decennia. Enthousiast geeft hij aan welke uitdagingen er voor Schalkhaar liggen de komende jaren.