Kinderen, raadsleden voor de toekomst!

Spelenderwijs een eerste ervaring in de raadzaal

Aan hun ‘koppies’ is te zien dat ze het maar al te spannend vinden wat ze in dat grote gemeentehuis gaan zien en beleven. En wat is het leuk en waardevol om aan deze bijzondere dag bij te mogen dragen. Misschien weet ik zelfs wel ‘de politici van de toekomst’ te enthousiasmeren. Vandaag ben ik als raadslid namelijk de gastheer voor een klas van de basisschool. En dat met de mooie raadszaal van ons stadhuis als decor.

Democracity

De leerlingen zijn gekomen om een zeer interessant, informatief en actief spel te spelen genaamd: Democracity. De bedoeling van deze ochtend is dat de kids samen discussie en debat gaan voeren om vervolgens bij de stemming keuzes te maken zoals raadsleden dat doen. Tegelijkertijd wordt onze prachtige raadszaal met veel bewondering bekeken. 

De klas wordt in vier groepjes verdeeld welke plaatsnemen op de stoelen van de raadsleden. Het speelkleed van de beoogde stad ligt uitgerold en vele goed herkenbare kartonnen stadselementen zijn ondergebracht bij de groepjes. De gebouwen, zoals het ziekenhuis, politiebureau, zwembad en lantaarnpalen, willen ze graag in de stad geplaatst hebben, maar dat gaat niet zomaar. 

Vele vragen worden door de ‘partijen’ aan elkaar gesteld. Over het hoe en waarom dit gebouw een plaats verdient. Het debat ontstaat spelenderwijs. Mooi en leerzaam is het voor de kinderen om te zien hoe ‘hoor en wederhoor’ toegepast worden. Nadat het spel is gespeeld en de knikkers zijn verdeeld, is er nog tijd om vragen aan mij te stellen over het werk als raadslid. 

Na ‘gedane arbeid’ is er tijd voor de nabeschouwing en hebben de kinderen een glas ranja verdiend. Ze gaan met weer een ervaring rijker in hun jonge leven voldaan terug naar school. Hopelijk zien we in de toekomst iemand van hen terug in de raad of het college! Hoe dan ook is het voor mij een waar genoegen mee te werken aan deze educatieve dag en de komende generatie te zien groeien in hun talent.

Huub Obdeijn