Laanboomverjonging

Laten we ophouden met iedere boom en struik heilig te verklaren

Bomen en laanbomen zijn op dit moment onderwerp van discussie in de gemeenteraad. Dit deed me terugdenken aan een mooie kastanjeboom die ik ongeveer 30 jaar geleden heb weten te redden. De kastanje van zeker 20 meter hoog stond in de achtertuin van mijn buurman. Hij wilde deze grote boom kwijt. 

Heel erg jammer vond ik en daarom heb ik destijds geïnformeerd bij de gemeente of er mogelijk een kapvergunning verleend zou gaan worden. Men stond er niet negatief tegenover: “in de achtertuin en daarom niet beeldbepalend” was de conclusie. Toen heb ik de stukken opgevraagd. Er was wel een kapvergunning aangevraagd, maar er was nog geen vergunning afgegeven en de termijn waarbinnen dat had moeten gebeuren, was inmiddels ook verstreken. Volgens de kapverordening moest de aanvraag nu geweigerd worden, omdat er binnen de termijn geen besluit genomen was. De kapvergunning werd geweigerd en in beroep gaan tegen dat besluit was niet mogelijk. 

Terug naar de laanboomverjonging

We moeten denk ik eens ophouden met iedere boom en struik heilig te verklaren. Natuurlijk moet er niet onnodig gekapt worden en dat gebeurt naar mijn mening ook niet. Laten we vertrouwen op de deskundige adviezen die gegeven worden door specialisten en doen wat nodig is om ook in de toekomst mooie laanboombeplanting te houden. Door verantwoorde kap en herplanting kan immers ook de verkeersveiligheid bevorderd worden.

Ton Koot 

Tags: