Masterplan Senzora locatie Deventer

Masterplan Senzora locatie

Masterplan Senzora is een woningbouwlocatie gelegen tussen de Raambuurt, Knutteldorp en Pothoofd. Hier ligt een uitdagend plan voor woningbouw met maar liefst 120 á 130 woningen. Dit plan is bijna unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 13 juli jl.
Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen is er veel onrust bij omwonenden. Er bestaan zorgen omtrent schaduw en privacy t.a.v. de hoogbouw, parkeergelegenheid, verkeersveiligheid en de mogelijke kap van bomen. Gemeentebelang en CDA hebben samen een motie ingediend en deze is unaniem aangenomen. Hierin draagt de raad het college van B&W op:
  • Samen met projectontwikkelaar een participatieplan voor 1 oktober te maken en dit te delen met de omwonenden.
  • Zorg te dragen voor een transparante uitvoering van dit participatieplan.
  • De adviezen van diverse adviesorganen te delen met de raad
  • * De raad goed te blijven informeren over de ontwikkelingen van dit masterplan.
Gemeentebelang vindt de participatie met de buurtbewoners belangrijk. Dit om door verder finetunen van dit Masterplan Senzora in samenspraak met alle betrokkenen een aantrekkelijke en fijne woonbuurt te maken.