Onderwijsconferentie Deventer – Arkelstein

Op woensdagmiddag 5 oktober, was de raad uitgenodigd om deel te nemen aan de onderwijsconferentie Deventer. Het thema ‘Gelijke Kansen’ stond deze middag centraal. Gemeentebelang was met de aanwezigheid van Bert Roetert, Louise Trompert, Eline te Boekhorst en Jolanda Hoornenborg goed vertegenwoordigd.

Gastvrouw Lia Suurd (directeur van Arkelstein) trapte de middag af. Vervolgens gaven Lida Zegel (raadslid) en Wiebo Spoelstra (lid directie Etty Hillesum Lyceum) een terugblik op vorige conferenties. Ilse Duursma (wethouder Jeugd&Onderwijs) nam aanwezigen mee in een vooruitblik op gelijke kansen.

Na een korte pauze met een kop koffie en de heerlijke, door leerlingen van Arkelstein zelfgemaakte koekjes, ging het programma verder met een lezing over kansengelijkheid door Louise Elffers. Louise is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam, onderwijsonderzoeker aan de UvA en directeur Kenniscentrum Ongelijkheid. Met deze imposante titels op zak, gaf zij een indrukwekkende lezing over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Vanuit zichtbare expertise gaf zij de raad, onderwijsbestuurders en ambtenaren een aantal breinbrekers en waardevolle inzichten mee over de complexheid van kansengelijkheid.

In het tweede deel van het middagprogramma zijn de genodigden in verschillende groepen uit elkaar gegaan om onderling het gesprek aan te gaan over eigen ervaringen met kansen(on)gelijkheid. Dit gekoppeld aan de huidige situatie in Deventer en mogelijke vervolgstappen. Toen de middag op zijn einde begon te lopen en afsluitend werd iedereen verwend met een borrel en heerlijke, door de leerlingen zelfgemaakte, hapjes.

Dank aan allen die deze middag mogelijk gemaakt hebben en complimenten voor alle inspanningen geleverd door de scholieren van Arkelstein.