Oordeel van Gemeentebelang over programmeringsafspraken wind

Provincie en regie 

De provincie maakt het de gemeenten niet gemakkelijk in het winddossier. Door het aanpassen van de regels en het aannemen van provinciale moties is het hele speelveld gewijzigd. De provincie trekt de volledige regie naar zich toe in dit dossier en zet de gemeenten en haar inwoners buitenspel. Volgens de provincie is er in de gemeente Deventer een technische potentie van 572 Gigawattuur (GWh). Uitgaande van opbrengst per windturbine ad 20 GWh, kom je dan op ca. 28 windturbines. Dat is voor ons een onacceptabel aantal.

Onrust en onzekerheid

Door het maken van de programmeringsafspraken tussen Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van de gemeente Deventer wordt in het aantal op te wekken GWh door wind beperkt tot 149 GWH en deze te laten landen in de door de provincie aangewezen gebieden rond Colmschate Zuid en Bedrijvenpark A1 (de gebieden 47 en 54). De 149 GWh is nog steeds meer dan een verdubbeling van het RES bod, daarvan zijn wij ons bewust. Wij snappen dat dit veel onrust en onzekerheid teweegbrengt in de omliggende wijken en gebieden; zie ook de vele inspraakmomenten, nu weer voor de 3e keer. Veel insprekers zijn bezorgd over de gevolgen voor hun gezondheid. Dit is een onderdeel van wat wij echt missen in de programmeringsafspraken.

Gezondheidsnormen en motie

Wij komen dan ook met een motie om de gezondheidsnormen, welke nog in ontwikkeling zijn, de belangrijkste randvoorwaarde te laten zijn, voordat er door de provincie wordt overgegaan tot eventuele vergunningverlening voor plaatsing van de turbines. Deze gezondheidsnormen moeten onafhankelijk worden opgesteld. Wij vragen het college om duidelijk te maken richting de provincie, dat de mogelijke komst van deze turbines niet ten koste mag gaan van de gezondheid van onze inwoners, in welke vorm dan ook. Wij maken ons met onze inwoners grote zorgen over de ontwikkelingen.

Programmeringsafspraken

Zonder programmeringsafspraken kan de volledige 572 GWH ingevuld worden op het gehele Deventer grondgebied. Dit vindt Gemeentebelang zeer onwenselijk. Hiermee zouden we ons in eigen voet schieten.
En bovendien zullen de initiatiefnemers die er nu al zijn in de gebieden rond Colmschate Zuid en Bedrijvenpark A1 hun aanvragen hoe dan ook gewoon doorzetten.

Enige grip

Kortom: door het maken van de programmeringsafspraken hebben we toch nog enige grip in dit dossier, ook al is dit zeer beperkt, daar zijn wij ons van bewust. Gemeentebelang zal instemmen met de programmeringsafspraken, met de nadrukkelijke opdracht aan het college om in het belang van haar inwoners er scherp op toe te zien dat de provincie zich houdt aan de programmeringsafspraken en de nog nader op te stellen gezondheidswaarborgen.