Opheldering omtrent programmeringsafspraken winddossier Deventer

Opheldering winddossier

Provincie en regie

De reacties op de programmeringsafspraken in het winddossier doen vermoeden dat enige opheldering noodzakelijk is. Zo zou bij sommige inwoners van onze gemeente het beeld zijn ontstaan dat wij de zorgen van omwonenden over de gezondheid tekortdoen.

Juist deze gezondheid staat echter voorop in het besluit. Allereerst de feiten:

De feiten:
  1. De provincie is altijd al het bevoegde gezag geweest in het winddossier en zet gemeenten en inwoners in de besluitvorming buitenspel.
  2. Ook zonder de programmeringsafspraken zal de provincie doorgaan met het zoeken van locaties binnen onze gemeente. Er is bij de provincie al een voorgenomen initiatief ingediend voor de zoeklocaties 47 en 54.
  3. Gemeentebelang en andere partijen hameren continu op de zorgen over de gezondheid van omwonenden.
  4. Een motie over onafhankelijk opgestelde gezondheidsnormen, als randvoorwaarde voor doorgang, is op 22 mei jl. ingediend en aangenomen. 
Conclusies op basis van feiten:
  1. Zonder programmeringsafspraken wordt de gehele gemeente voor en door de provincie vogelvrij verklaard wat betreft het plaatsen van windturbines.
  2. Met programmeringsafspraken kan de lokale politiek meer betekenen voor de gezondheid van omwonenden dan wanneer er geen afspraken worden gemaakt.
Gezondheidsnormen belangrijkste item

De belangen en met name de gezondheid van inwoners staan bij Gemeentebelang te allen tijde voorop. Daarom raakt het ons diep dat hier en daar het tegenovergestelde wordt beweerd. We snappen de discussies en bezorgdheid als geen ander en doen juist alles wat in onze macht ligt om in dit dossier een vinger aan de pols te houden. 

Vinger aan de pols

Want nogmaals: ook zónder onze deelname zal de provincie doorpakken. Vandaar ook onze opdracht aan het college om de gezondheidsnormen als randvoorwaarde te stellen. Met de programmeringsafspraken hebben we de hoop dat we in contact blijven met de provincie en geraadpleegd worden bij aanvragen van initiatiefnemers. 

Onbegrepen

Bovenstaande hebben we ook in ons eerste bericht over dit dossier duidelijk willen maken, maar de reacties doen vermoeden dat onze argumenten en afwegingen door sommigen buiten beschouwing zijn gelaten bij het vormen van een mening.