Deventer houdt miljoenen over, maar inwoners merken er niet direct iets van

Deventer houdt miljoenen over, maar inwoners merken er niet direct iets van

Deventer houdt miljoenen over, maar inwoners merken er niet direct iets van: ‘Zitten in een onzekere tijd’ | Deventer | destentor.nl

Deventer heeft in het coronajaar 2020 9 miljoen euro overgehouden. Door de coronacrisis is er minder uitgegeven aan maatschappelijke activiteiten. Het overgebleven geld pot de gemeente deels op. Volgens wethouder Liesbeth Grijsen zitten we in een onzekere tijd. ,,We weten bijvoorbeeld niet of mensen hun baan kunnen houden.”

CASTOR VAN DILLEN

,We hebben een bijzonder jaar achter de rug”, reageert wethouder Financiën Grijsen (Gemeentebelang) bij de presentatie van de jaarrekening. Corona heeft er volgens haar niet voor gezorgd dat alles is stilgevallen. ,,We constateren dat heel veel zaken als een speer zijn doorgegaan. Vergunningen zijn verleend. Huizen zijn gebouwd, voor zover dat kon vanwege de stikstofcrisis.”

Bij de zorg en ondersteuning van haar inwoners was dat wel deels het geval. Daar hield Deventer juist geld over. Activiteiten voor mensen met lage inkomens, ouderen en/of jongeren gingen niet altijd door vanwege de geldende coronaregels. Er is minder besteed aan de Wmo (de wettelijke ondersteuning voor thuiswonenden). En ook aanvullend vervoer voor wie niet meer zelfstandig kan reizen was niet altijd meer nodig.

Geprofiteerd

Deventer profiteerde van alle steunregelingen die in Den Haag zijn opgezet. Wethouder Grijsen: ,,Het Rijk is het afgelopen jaar heel netjes geweest naar gemeenten toe als het gaat om het compenseren van corona-effecten. Daar waar we forse nadelen dachten te krijgen, zien we dat veel van onze kosten gecompenseerd zijn.”

In maart dacht Grijsen 8,4 miljoen euro over te houden in het coronajaar. Dat is nu bijgesteld naar 9 miljoen euro. Er waren extra ‘meevallers’ op het gebied van zorg en ondersteuning van de inwoners. Ook was de controle van accountants nog niet gedaan. ,,We bleken ook nog een hele oude reserve te hebben die niet in de boeken stond.”

Niet meteen uitgeven

Dat er nu geld over is, betekent niet dat het meteen uitgegeven wordt. Grijsen wil de financiële reserves ermee op peil brengen en houdt het achter de hand voor tegenvallers in de toekomst. ,,We zitten in een best onzekere tijd. We weten niet wat de crisis in sociaal perspectief met ons doet. Bijvoorbeeld of mensen hun baan kunnen houden of niet.”

Steunregelingen

Volgens Grijsen kunnen de steunregelingen vanuit het Rijk in de toekomst wegvallen. Dat heeft mogelijk effect op het aantal mensen in de bijstand. In het coronajaar steeg dat met 4 procent, gelijk aan de landelijke trend. De kans is klein dat de wethouder de komende jaren moet gaan bezuinigen. ,,Maar het is best wel lastig vooruitkijken nu. Het Rijk geeft ons weinig helderheid als het gaat om het geld dat we krijgen vanaf 2023.”