Het huishoudboekje op orde, verkiezingsthema van Gemeentebelang in 2018.

Het huishoudboekje op orde, verkiezingsthema van Gemeentebelang in 2018.

Deventer staat er financieel goed voor en kan de komende vier jaar investeren, bijvoorbeeld in huisvesting van basisscholen. Voor de nieuwe bestuursploeg die ná de verkiezingen komend jaar aantreedt, blijft zelfs een ‘cadeautje’ van 3,5 miljoen over. ,,We potten geen geld onnodig op.”

Miljoenen voor nieuwe/vernieuwde basisscholen op Colmschate (Colmschaterenk en Zwaluwenburg), Keizerslanden (speciaal onderwijs Splithofstraat) en uitbreiding van kindcentrum Borgele. Dat blijkt uit de begroting 2022-2025, die het college van B en W presenteert.

De investering is mede mogelijk door miljoenen extra uit Den Haag voor jeugd die Deventer ontvangt. Waar veel andere gemeenten tekorten hebben op jeugdzorg, schrijft Deventer zwarte cijfers en kan dat extra rijksgeld inzetten voor onderwijs. Ook door het financiële Deventer beleid van de laatste jaren, zijn er miljoenen over om te investeren.

Preventie

Deventer heeft grip op de kosten voor jeugdzorg omdat er focus is op preventie; dat voorkomt vaak erger en dure zorgkosten, verklaart wethouder jeugd Frits Rorink (CDA). ,,Onderwijs, zorg, gemeente en andere betrokkenen weten elkaar snel te vinden. Dat uitstekende netwerk vind je niet altijd in andere steden en versterken we verder.”

De schoolgebouwen zijn verouderd of staan deels leeg en vragen om een slimmere opzet, met (wijk)functies. Zoals het complex aan de Zwaluwenburg.

Deventer investeert ook op andere vlakken. Er gaat bijvoorbeeld 2,5 ton per jaar extra naar minimabeleid. Die groep in Deventer telt ruim vijfduizend volwassenen en kinderen. (Financiële) Steun wordt voortaan niet alleen meer afgemeten aan het inkomen, maar ook aan wat mensen écht kunnen besteden.

Opgeteld zo’n 750.000 euro gaat de komende jaren naar de zoektocht voor gebieden voor woningbouw. Richting 2035 wil Deventer 11.000 nieuwe huizen bouwen. Dat vraagt een intensieve verkenning, met inspraak van betrokkenen en onderzoek, aldus wethouder Rob de Geest (PvdA).

Voor het Burgerweeshuis trekt Deventer 1,3 miljoen extra uit. Dat maakt dat er nu 4 miljoen is voor een verbouwing of nieuw poppodium in het Havenkwartier. Dat budget volstaat echter nog lang niet. Voor een verbouwing van de schouwburg is eerder al 4 miljoen gereserveerd.

Buurten en wijken

Deventer trekt extra middelen uit voor wijkwerk en het versterken van buurtvoorzieningen. Wethouder financiën Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang): ,,Ook hier geldt weer; we zetten stevig in op preventie en een vangnet. Zo kunnen we inwoners tijdig ondersteunen en voorkomen hoge (zorg)uitgaven.”

Onzeker is hoe de economie zich houdt als alle coronasteun stopt. Het aantal uitkeringen is nu (zo’n 2700) stabiel, wel is de jeugdwerkloosheid hoog. Voor aanpak daarvan is er extra geld.

In de meerjarenbegroting houdt Deventer geld over en kan (per jaar) zo’n 2 miljoen extra investeren in nieuwe, structurele (jaarlijks gedekte) maatregelen. Daarbovenop investeert Deventer tot 2025 eenmalig zo’n 15 miljoen. Dat potje is mede gevuld doordat Deventer recent geld overhield. Er blijft zelfs geld uit over voor een prettige erfenis voor de coalitie die na de verkiezingen aantreedt. In combinatie met een (licht) overschot de komende jaren op de begroting kan die nieuwe bestuursploeg opgeteld 3,5 miljoen eenmalig besteden, aldus Grijsen.

Ozb

De ozb-opbrengst stijgt zoals elk jaar met 3 procent, de heffingen (kostendekkend) voor afval en riool stijgen licht. De ozb bevriezen is ‘geen optie’. ,,Het gaat om relatief geringe bedragen, 1 tot 2 euro extra per maand. De balans is zo goed: elk jaar kleine stapjes en we kunnen mede daardoor blijven investeren.”

Grijsen zet het strakke financieel beleid door. ,,We zitten niet op een grote spaarpot. We leggen wel gericht buffers aan. Zo kun je tegenvallers opvangen, zonder dat direct moet bezuinigen. Als geld toch vrijkomt, kunnen we dat investeren.”

Deventer rekent door een nieuwe opzet van het Gemeentefonds jaarlijks op meer rijksmiddelen. Dat is nog onzeker en dat voordeel is niet begroot. Zoals bekend schrapt Deventer de hondenbelasting.