Paasvuren: een eeuwenoude traditie mag niet verloren gaan!

Gemeentebelang stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W

Het aansteken van paasvuren is een eeuwenoude traditie in dorpen en buurtschappen in o.a. Salland en Twente. Ook in de dorpen in de gemeente Deventer. Paasvuren worden bedreigd door nieuwe milieuregels en dat vindt Gemeentebelang ongewenst. Paasvuren zijn goed voor de saamhorigheid en de sociale contacten in onze gemeente. Ton Koot heeft namens Gemeentebelang hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Deventer.

Onmogelijke eisen voor vrijwilligers

Ton Koot licht de schriftelijke vragen toe: ‘Van de Provincie Overijssel hebben de organisatoren een brief ontvangen dat er voorafgaande aan vergunningverlening een stikstofberekening moet worden gemaakt. Een zogenaamde Aerius stikstofberekening. Paasvuren worden georganiseerd door vrijwilligers en moeten nu voor de kosten opdraaien.’

‘Ook is het op grond van de wet Natuurbescherming verboden om beschermde dieren of hun verblijfplaatsen te verstoren. Want tijdens de opbouwfase van de brandstapel kunnen egels en marters zich volgens de provincie in het hout verstoppen, en vogels kunnen er in nestelen! Organisaties moeten dat met schriklint en afrasteringen voorkomen. Dit zijn onmogelijke eisen waar de vrijwilligers mee worden geconfronteerd. ‘

Milieuregels doorgeschoten

Gemeentebelang vindt een groene en duurzame omgeving onmisbaar voor een plezierig leven voor mens en dier. Wel met gezond verstand! De milieuregels zijn wat Gemeentebelang betreft te ver doorgeschoten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de schriftelijke vragen. Kijk op: https://deventer.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_vragen_ex._artikel_46_rvo/view  

Ton Koot