Provincie geeft uitleg over windmolens

Deventer – Op 20 december zal de Overijsselse gedeputeerde Tijs de Bree naar Deventer komen om uitleg te geven over de commotie rond windmolens. Het gesprek is die dag gepland op het stadhuis van 17.00 tot 18.00 uur.

De gemeenteraad en wethouder Thomas Walder zijn ontevreden over het eenzijdige besluit van de provincie, waarin Deventer wordt opgedragen meer windmolens te plaatsen dan oorspronkelijk afgesproken in de Regionale Energie Strategie. De discussie draait om de verdubbeling van de doelstelling wind (van 63GWh naar 127 GWh) en de bezorgdheid van inwoners over geluid, gezondheidseffecten en landschapsaantasting.

Het debat in Deventer onthulde meningsverschillen over het proces en de aanpak. Bovendien liggen er protestbrieven uit diverse gemeenten op het provinciehuis. Dit dossier wordt voortgezet met gespreksverslagen en de komst van gedeputeerde De Bree naar Deventer.