Raadsvergadering Burgerweeshuis & De Schouwburg

Verdieping noodzakelijk voor weloverwogen keuze over toekomst beide podia

Wat mensen samenbrengt en met elkaar verbindt, moet gekoesterd en gevoed worden. Zo doet onze gemeente dat ook al zo lang als alle raadsleden zich kunnen herinneren, met jaarlijks onder andere forse subsidies voor de culturele sector. De afgelopen periode heeft de raad zich intensief beziggehouden met de toekomst van Het Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg. In de raadsvergadering van woensdag 22 februari 2023 sprak de raad uitvoerig over hoe de huisvesting en toekomst van beide culturele instellingen eruit zullen gaan zien.

Afweging initieel voorstel

Het voorstel van het college aan de raad is om een vervolgstap in het onderzoek van Het Burgerweeshuis naar Burgerhaven aan te houden en tussentijds het ‘onder 1 dak onderzoek’ in gang te zetten. Het college heeft geconcludeerd dat het om de volgende redenen financieel niet haalbaar is om beide plannen afzonderlijk van elkaar tegelijkertijd uit te voeren:

  1. Met het opvolgen van beide vervolgstappen is een totale investering van rond de 50 miljoen euro nodig. Maar met alleen die investering zijn we er nog niet.

  2. De jaarlijkse subsidies die beide podia ontvangen zouden ook flink moeten stijgen. Het gaat hierbij om jaarlijks 2,1 miljoen euro extra subsidie.

Dergelijke bedragen bovenop de reeds bestaande subsidies kan de gemeente, ondanks dat ze er momenteel financieel goed voor staat, niet opbrengen.

Aandacht voor beide perspectieven
Gemeentebelang heeft oog voor de bevlogen inspraak van vele cultuurliefhebbers en voor alle tijd en moeite die beide organisaties hebben gestoken in het creëren van toekomstbestendige plannen. Tegelijkertijd hebben onze raadsleden als onderdeel van de fractie geworsteld met de hoge kosten en extra subsidies die met de plannen gemoeid zijn. Daarom hebben we net als het college moeten concluderen dat het uitvoeren van beide plannen tegelijk niet haalbaar is. Maar hoe nu verder? Kies je voor de ene partij en laat je de ander vallen? Dat voelt niet juist of eerlijk.
Compromis

Zo hebben we met de coalitiepartijen gezochtnaar een oplossing en zijn we gezamenlijk tot een compromis gekomen. De raad heeft besloten om de komende vier maanden twee stappen voorwaarts te zetten:

  1. Het inventariseren van de nog onbekende (vastgoed)risico’s bij het Burgerhaven pand.
  2. Het onderzoeken van de meerwaarde van het ‘onder 1 dak plan’.

Deze onderzoeken zullen parallel aan elkaar plaatsvinden. Over vier maanden zal er zodoende meer informatie beschikbaar
zijn om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de toekomst van Het Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg.