Drie moties voor een sterkere gemeenschap

Als gemeenteraad staan we voortdurend voor de uitdaging om grip te krijgen en effectieve kaders te stellen en controleren. In dit streven naar een doeltreffende aanpak heeft Gemeentebelang Deventer de afgelopen tijd een drietal moties ingediend, elk met een ander onderwerp maar met hetzelfde doel voor ogen; een sterkere, hechtere en veiligere samenleving.

Motie ‘Meerjaren Perspectief Parkeren’

De eerste motie richt zich op het ‘Meerjaren Perspectief Parkeren’. Door middel van deze motie willen wij beter inzicht krijgen in de parkeersituatie binnen de gemeente. Het is van groot belang dat de gemeenteraad de regie heeft over het parkeerbeleid, de parkeertarieven en de ambities die we in Deventer hebben. Met helder inzicht in de kosten & baten van parkeren kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om eventuele problemen aan te pakken en te verbeteren.

Aangenomen motie bekijken >

Motie ‘Inzet op ondersteuning en geldzorgen’

De tweede motie heeft betrekking op de implementatie van het plan van aanpak van ‘Inzet op ondersteuning en geldzorgen’, gebaseerd op aanbevelingen uit het onderzoek naar bewindvoering. Deze motie stelt voor om als gemeenteraad nauwer betrokken te zijn bij dit belangrijke onderwerp. Zodat het duidelijk wordt hoe de blijvende problemen rond dit onderwerp nu écht opgelost zullen worden, zodat onze inwoners in een kwetsbare positie de juiste ondersteuning zullen krijgen.

Aangenomen motie bekijken >

Motie ‘Veiligheid dorpsfeesten & -kermissen’

Deze motie vraagt om financiële steun voor de dorpsfeesten en -kermissen binnen onze gemeente en een gesprek tussen gemeente en organisatoren van deze evenementen. Begin dit jaar kregen wij van meerdere organisaties van dorpsfeesten en -kermissen te horen dat ze tegen steeds hogere drempels opliepen. Het gaat dan vooral om strengere eisen, als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid en de hierbij oplopende kosten alsmede algemene prijsstijgingen.

Na gesprekken met deze organisaties hebben wij schriftelijke vragen ingediend om hier opheldering over te krijgen. De antwoorden op deze vragen vonden wij nog niet toereikend waarop we besloten hier een motie voor in te dienen bij de begroting. Deze gesprekken zullen dan vooral in het teken staan van veiligheidsmaatregelen. Veiligheid op deze feesten en kermissen is van groot belang echter mogen ze er niet voor zorgen dat vrijwilligers met steeds grotere verantwoordelijkheden en kosten worden opgezadeld. De motie is unaniem aangenomen door de raad! Hiermee hopen wij dat de dorpsfeesten en -kermissen, deel van onze cultuur, dan ook nog lang zullen blijven bestaan!

Aangenomen motie bekijken >

 

Zo blijft Gemeentebelang vragen stellen bij onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners, zonder verbonden te zijn aan een landelijke politieke partij.