Beslist nog geen gelopen race wat Gemeentebelang Deventer betreft 

De mogelijk nieuwe huisvesting voor het Burgerweeshuis is beslist nog geen gelopen race. Wij hebben ingestemd met het starten van de verkenningsfase voor huisvesting van het Burgerweeshuis op de Stiholocatie in de Sint Olafstraat. Dit betekent echter niet dat het Burgerweeshuis daar in de toekomst ook daadwerkelijk gehuisvest wordt. Met het uitvoeren van de verkenningsfase worden alle investeringen, afschrijvingen en risico’s met de bijbehorende reële kosten in kaart gebracht. Wanneer dit duidelijk en transparant is, zal de gemeenteraad het besluit nemen of deze nieuwe huisvesting wel of niet doorgaat. Onder geen beding willen wij een herhaling van het drama van de bouw van de Viking. Wanneer de kosten te hoog worden en/of alle risico’s aan het eind van de verkenningsfase niet transparant zijn, zullen wij niet instemmen met deze mogelijke nieuwe huisvesting van het Burgerweeshuis.