Parkeren Deventer binnenstad moet één duidelijk en toekomstgericht totaalplan zijn, voor auto en fiets……

Parkeren Deventer binnenstad moet één duidelijk en toekomstgericht totaalplan zijn, voor auto en fiets……

Het college heeft al besloten, dat bewoners van nieuwe woningen in de binnenstad geen bewonersvergunning meer krijgen zo meld De Stentor op 2 september jl.
De raad kan alleen nog wensen en bedenkingen geven. Wethouder Rorink is van plan vanaf 2022 de maatregelen in te voeren. Dit ondanks dat er onvoldoende draagvlak is bij bewoners en ondernemers in de binnenstad en bewoners van de Raambuurt.
Ook is het nog onduidelijk wat het draagvlak is bij diverse schilwijken, die wellicht een flinke uitbreiding van vergunning parkeren zullen krijgen.
Helaas, dit collegebesluit is geen onderdeel van een integraal totaalplan, welke al meermaals toegezegd is. Er zijn door Gemeentebelang schriftelijke vragen gesteld (zie bijlage)

Gemeentebelang is er zich wel van doordrongen dat er voor de toekomst wat moet veranderen met algehele mobiliteit, waaronder parkeren. Hiervoor moet een nieuw integraal totaalplan worden gemaakt met een goed participatietraject zodat dit plan op een breed draagvlak kan rekenen.

Het intrekken van het huidige besluit is hierbij een 1e en juiste stap……!

Links:
Schriftelijke vragen gesteld door Gemeentebelang
2021-09-06 Vragen art 46 RvO – GB – Nulnorm maatregel parkeren (notubiz.nl)

Stentor artikelen 2 september
https://krant.destentor.nl/titles/destentor/7148/publications/23797/pages/29

Stentor artikelen 4 september

https://krant.destentor.nl/titles/destentor/7148/publications/23819/pages/29