Snel extra woningen realiseren!

Snel extra woningen realiseren!
Flexibel bouwen is een goed antwoord op de grote vraag naar betaalbare woningen. Inmiddels zijn er mooie en duurzame woningen beschikbaar, die snel geplaatst kunnen worden. Na verloop van tijd kunnen deze woningen worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Op deze wijze kunnen locaties worden ingericht voor tijdelijke woningbouw (10-15 jaar) en kan woningbouw worden gerealiseerd zonder jarenlange procedures. Gemeentebelang wil dat de gemeente creatiever omgaat met deze innovatieve woningconcepten en beter gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Schriftelijke vragen