Constructief coalitieakkoord gemeente Deventer

Dichtbij, betrokken & bevlogen

DEVENTER – Een krachtige en eigenzinnige gemeenschap vraagt om een dito gemeenteraad. Dat is Ă©Ă©n van de conclusies die getrokken kan worden uit het coalitieakkoord dat vandaag gepresenteerd is. De afgelopen maanden hebben in Deventer intensieve gesprekken plaats-gevonden tussen Gemeentebelang, PvdA, CDA en D66. De kernwaarden die in hun akkoord centraal staan, vormen de basis voor de besluit- en beleidsvorming in de komende vier jaar.
Er is tijdens de (in)formatiegesprekken een constructief bestuursakkoord ontstaan dat het samenspel tussen alle partijen in de raad een meer open karakter geeft. Participatie, betrokkenheid en laagdrempeligheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Dit akkoord is daarom ook niet op voorhand ‘dichtgetimmerd’. Zodoende kan de uitwerkingsrichting bij voortschrijdende inzichten worden bijgesteld; zonder het doel uit het oog te verliezen. Een toepasselijke strategie van de coalitiepartners die in het akkoord benadrukken dat Deventer “een krachtige en eigenzinnige gemeenschap met grote kwaliteiten” is. De benadering in het bestuursakkoord geeft Gemeentebelang veel vertrouwen voor de komende jaren.
Gemeentebelang is bij de verkiezingen met maar liefst negen zetels wederom de grootste partij geworden en heeft het voortouw genomen bij de coalitievorming. “Vooral mooi om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een evenwichtig akkoord met veel aandacht voor het versterken van onze samenleving” vertelt wethouder Liesbeth Grijsen. “Met overigens ook veel dank aan (in)formateur Mw. Joke Mengerink-Hogevonder voor haar professionele en begeleidende ondersteuning” voegt fractievoorzitter Erik Smeenk daar aan toe. Zijn collega-raadslid benadrukt tot slot nog dat niet alleen de ervaring uit de voorgaande periodes, maar vooral ook de vele gesprekken met inwoners waardevolle bijdragen hebben geleverd aan het akkoord; “En dáárvoor zijn onze inloopuurtjes bedoeld”, aldus Bert Roetert.
Het coalitieakkoord voor 2022-2026 is vandaag gepresenteerd en inzichtelijk via de button hieronder. De beoogde wethouders, Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Marcel Elferink (Gemeentebelang), Rob de Geest (PvdA), Ilse Duursma (CDA) en Thomas Walder (D66) worden komende week geĂŻnstalleerd. Zij staan dan ook voor de grote uitdaging om in nauwe samenwerking met het ambtenarenteam van Deventer uitvoering te geven aan de raadsbesluiten.

 

We kunnen tevreden terugkijken op een goed verlopen proces en hebben vertrouwen in de rol die Gemeentebelang de komende jaren zal spelen.

Alie Zandstra

 

Goed om te lezen dat een financieel gezond Deventer de uitgangspositie blijft in onze gemeente.

Lars Wijnhoud

 

Jongeren die hun talenten optimaal willen inzetten, verdienen op elk niveau passend onderwijs, waarbij voldoende aandacht voor het praktisch onderwijs en stageplekken na het VMBO.

Bert Roetert

 

Het doet mij persoonlijk veel deugd dat er veel oog is voor een kansrijke ontwikkeling voor alle kinderen in de gemeente.

Jolanda Hoornenborg

 

Fijn dat er veel aandacht is voor een vitaal platteland en de agrarische sector.

Dorien te Riele

 

Mooi om te zien dat er aandacht is en blijft voor onze dorpen en buurtvoorzieningen.

Huub Obdeijn

 

Het is belangrijk dat er in het coalitieakkoord veel ruimte is voor participatie en voor de verbinding tussen stad en platteland.

Louise Trompert

 

Fijn om te zien dat er in het bestuursakkoord oog is voor de belangen van ouderen en het regie houden op eigen leven.

Ton Koot

 

Persoonlijk vind ik het erg fijn dat er in het akkoord veel aandacht is voor jongeren en woningbouw in het buitengebied.

Eline te Boekhorst

 

En nu weer verder aan de slag, iedereen doet mee!

Hennie Eltink

 

Ben blij dat er in het coalitieakkoord veel aandacht is voor duurzaamheid. En dat er daarbij verder gekeken wordt dan alleen zon en wind.

Christian Muilerman

 

Goed dat er veel aandacht is voor actieve vrijwilligers en eigenaarschap over de eigen leefomgeving.

Erik Smeenk

 

In het bestuursakkoord zie ik veel punten terug die we als Gemeentebelang belangrijk vinden. Ik heb er zin in om daar als wethouder mee aan de slag te gaan.

Marcel Elferink

 

Vooral mooi om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een evenwichtig akkoord met veel aandacht voor het versterken van onze samenleving.

Liesbeth Grijsen