Dorien te Riele

Raadslid
Woont in Diepenveen, Tjoene.
Geboren in 1966

Even voorstellen...

Ik ben geboren en getogen op de plek waar ik nu woon, samen met mijn man. In Tjoene, een buurtschap tussen Schalkhaar en Diepenveen. We hebben vier zonen en samen met één van hen een melkveebedrijf. We melken circa 150 melkkoeien en proberen dit in balans met de natuur te doen. Dat wil zeggen grondgebonden en met respect voor de natuur. Zo proberen we ook energieneutraal te zijn, met behulp van zonnepanelen en heatpipes op het dak om het water te verwarmen. Tevens is er een perceel ingezaaid met gras en kruiden om de biodiversiteit te vergroten.

Ik ben jaren vrijwilliger geweest  op de Nicolaasschool in Schalkhaar, toen onze kinderen hier naar school gingen. Later ben ik vrijwilligerswerk bij de Nicolaaskerk in Schalkhaar gaan doen.  Nu wil ik me gaan inzetten voor Gemeentebelang Deventer.

Een half jaar geleden had ik geen politieke ambities. Maar na een gesprekje bij ons op het erf met Liesbeth Grijsen en de vraag “zou je niet wat voor Gemeentebelang Deventer willen betekenen?” heb ik na enige aarzeling en overleg met het thuisfront besloten om mij verkiesbaar te stellen. Gemeentebelang heeft er mede voor gezorgd dat er een sluitende begroting is in de gemeente Deventer. Zij zien er op toe dat het belastinggeld van de inwoners zo goed mogelijk binnen de beschikbare budgetten wordt besteed. Verder vind ik het belangrijk  dat er voldoende betaalbare woningen voor de jongeren en senioren worden gebouwd.

Ik kan genieten van de bloemenrand die we vorig jaar in de tuin hebben ingezaaid. Hier kwamen veel insecten op af en zelfs putters waren in onze tuin aanwezig. Deze mooie vogels vonden de zaden van de korrenbloemen lekker. Hopelijk komen ze dit jaar weer terug. Verder kan ik genieten van het ophalen van de melkkoeien uit de wei. Dit is echt rustgevend. Luisteren naar het grazen van de koeien; ik vind het geweldig.

De laatste berichten van Dorien