Erik Smeenk | Gemeentebelang

Raadswerk in de grote stad, met…Erik Smeenk!

Onlangs kreeg Erik Smeenk Fractievoorzitter Gemeentebelang Deventer één van de 1e exemplaren van het boek “Raadswerk in de grote stad” uitgereikt. Hij verleende zijn medewerking aan de totstandkoming van dit boek door één van de geïnterviewde raadsleden te zijn…….

Raadsleden vertellen in deze gesprekken vooral hoe zijn hun raadswerk uitvoeren, hoe zij verbinding maken met inwoners en hoe zij in het stadhuis de emoties en opvattingen van de inwoners van hun stad vertolken. Of dat nog altijd als lekenbestuur kan of voortaan als fulltime volksvertegenwoordiger is een vraag die in het inleidende hoofdstuk van deze bundel wordt beantwoord.

Raadslid Erik Smeenk (55) van Gemeentebelang in Deventer heeft in zijn portefeuille ‘het energieverhaal’ en verder ‘heb je als fractievoorzitter van alles wat.’ Daarnaast werkt hij als greenkeeper en heeft hij een hobbybedrijf. ‘Ik heb altijd veel aan de muts gehad.’

‘We hebben de stad in wijken verdeeld’

Binding met de wijk

Hoe zorgt Smeenk, die sinds 2018 raadslid is en vanaf mei 2020 fractievoorzitter, voor verbinding tussen de wijken en het gemeentehuis? ‘Ik ben in de raad gekomen doordat ik heel actief ben in het dorp. Ik zit in allerlei verenigingen en heb daar mijn contacten en die heb ik nog. Ik zit in de Oranjevereniging en rommelmarktvereniging en ik ben bij het voetbal betrokken. Daardoor spreek ik nogal wat mensen. Verder hebben we als fracties Deventer verdeeld in wijken; ik heb Keizerslanden. Daar ga ik naar de wijkvergadering en dan horen we het wel.’

‘Wat we daar horen? De gemeente is bezig de woonwijk aan te passen en dan hoor je op zo’n vergadering wat goed gaat, wat niet en wat beter moet, vooral in de communicatie. Het is vaak aan de hand van gemopper dat je met mensen aan de praat gaat. Dat nemen we mee naar het gemeentehuis. We zeggen: “Pak het alsjeblieft anders aan, want de hele buurt gaat over de rooie.” In de uitvoering zie je vaak de knelpunten waar inwoners mee te maken hebben. Wat erachter zit is de ver-van hun-bedshow. Als het in hun leefomgeving komt, zoals ze dat zo mooi zeggen, dan word je aangesproken als raadslid.’

Raadswerk en de rest van het leven

Naast zijn baan als hoofd greenkeeper op een golfbaan (32 uur per week) besteedt Smeenk gemiddeld 25 uur per week aan raadswerk. ‘Ik heb thuis ook nog een beetje een hobbybedrijf, een paardenstalling. Dat kost me ook nog 15 uur in de week. Dus ik verveel me niet. Het geheim daarachter? Dat je heel flexibel bent. Mijn werk op de golfbaan kan ik zelf indelen. Het raadswerk is over het algemeen ‘s avonds. Het is een kwestie van planning. En ik heb altijd veel aan de muts gehad. Ik kan vrij makkelijk dingen uit elkaar houden.’ Smeenks kinderen zijn 25-plus en het huis uit. ‘Mijn vrouw vraagt natuurlijk ook de nodige Met fulltime” aandacht. Dat is af en toe best een spanningsveld, maar dat loopt wel los. We zijn al 35 jaar bij elkaar.’ Fulltime raadslidmaatschap wenselijk vindt Smeenk ‘niet raadslidmaatschap wenselijk. Je komt dan in een bestuurlijke bubbel terecht.

Tot slot

Als raadslid moet je breed georiënteerd zijn. Heel veel raadsleden gaan het detail in. Volgens mij zitten wij daar puur om de hoofdlijnen te bewaken, dat het beleid goed blijft. Wij hoeven niet te weten welk schroefje en welk spijkertje waar wordt neergelegd.’