Wethouders coalitie 2022-2026 beëdigd

In een raadzaal met een volle publiekstribune zijn gisteravond, 22 juni, de (nieuwe) wethouders benoemd en beëdigd. Dit in een feestelijke en ontspannen sfeer onder leiding van burgemeester en voorzitter Ron König.

Deventer heeft voor de komende vier jaar twee nieuwe wethouders namelijk Marcel Elferink (Gemeentebelang) en Ilse Duursma (CDA). Beiden hebben al ruime politieke ervaring. Duursma hoopt ‘het dossier Burgerweeshuis tot een goed einde te kunnen brengen’. Elferink wil vooral ‘behoedzaam omgaan met gemeenschapsgeld’.

Daarnaast zijn Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Rob de Geest (PvdA) en Thomas Walder (D66) ook officieel verkozen door de gemeenteraad. Fris Rorink (CDA) en Carlo Verhaar (GroenLinks) hebben afscheid genomen na respectievelijk acht en vier jaar wethouderschap. De vrijgekomen zetel in de raad is ingenomen door Dorien te Riele. Zij legde gisteravond hiervoor ook de eed af.

De formerende partijen Gemeentebelang, Partij van de Arbeid, D66 en CDA hebben de formatiegesprekken onder leiding van formateur Joke Mengerink afgerond en op 14 juni jl. een akkoord gepresenteerd. Het akkoord ‘Dichtbij, Betrokken en Bevlogen’ werd gisteravond door de raad bekrachtigd, nadat de formatiefase heeft geleid tot een akkoord.

Het zal niemand ontgaan zijn dat Gemeentebelang na de verkiezingen met een zetelaantal van negen de grote partij (gebleven) is. Binnen het college zijn vanaf nu ook twee wethouders van Gemeentebelang vertegenwoordigd.

Als fractie en bestuur van Gemeentebelang wensen wij het College en met name onze wethouders Liesbeth en Marcel veel succes toe in de komende vier jaar om aan de besluitvorming van de raad uitvoering te geven.