Geen bouw Forensisch Psychiatrische Kliniek voor tbs’ers op Brinkgreven

De gemeenteraad van Deventer is met een grote meerderheid vanuit verschillende partijen tegen de komst van een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) op het terrein van Brinkgreven. Daarmee wordt voorlopig een streep gezet door de plannen.

Opeenstapeling van instellingen

Binnen de fractie van Gemeentebelang is, voorafgaande aan de consulterende sessie FPK, uitgebreid over dit dilemma gesproken. “We zien het belang van dit soort zorg, maar de opeenstapeling van instellingen en zorg in Schalkhaar wordt te veel met de komst van een FPK. Dus wij werken niet mee aan een bestemmingsplanwijziging”, zoals ook door woordvoerder Louise Trompert aangegeven in deze consulterende sessie.

Uitermate teleurgesteld

Transfore gaf aan “uitermate teleurgesteld” te zijn dat een meerderheid van de raad tegen dit plan en de wijziging van het bestemmingsplan is. Wel blijft Transfore voorlopig doorgaan tot in maart met de voorbereidingen om de instelling FPK te realiseren op het terrein van Brinkgreven. Dan zal de Dimence Groep, waar Transfore onder valt, een definitief besluit nemen of er een officiële vergunningaanvraag de deur uitgaat voor een FPK met in totaal 40 bedden. Het college van burgemeester en wethouders was aanvankelijk van mening dat een Forensisch Psychiatrische Kliniek in het bestemmingsplan van Brinkgreven paste. Na juridisch onderzoek bleek dat dit niet het geval is.

Enigszins gerustgesteld

Bezorgde inwoners van Schalkhaar reageren enigszins gerustgesteld volgens Platform Schalkhaar, de spreekbuis van inwoners van Schalkhaar. Een woordvoerder: ”Ik ben ontzettend blij dat de raad luistert naar onze bezwaren. Er is sprake van een stapeling van zorg in ons dorp voor mensen die vaak een psychiatrische achtergrond hebben. Schalkhaar levert een meer dan fatsoenlijke bijdrage in het accommoderen en accepteren van mensen die zorg en aandacht nodig hebben. De balans is nu goed, ook met oog op het behoud van het dorpse karakter. Goed nieuws, maar de strijd is nog niet gestreden.”

Investeren in bewonersparticipatie

Het standpunt van Gemeentebelang, zoals weerspiegeld in de partij-speerpunten, benadrukt het belang van een veilige leefomgeving als basis voor een prettige samenleving. Dit omvat niet alleen het bieden van zorg en aandacht aan mensen die het nodig hebben, maar ook het betrekken van inwoners bij de planvorming en het investeren in bewonersparticipatie. Handhaving wordt genoemd als een belangrijk aspect om het gevoel van geborgenheid te vergroten. Kortom:
‘Onze gemeente maken we samen met onze inwoners!’