Oproep aan inwoners gemeente Deventer

Lokale politici zitten op 12 december voor je klaar in Schalkhaar
Wie een verschil wil maken voor zijn of haar wijk, dorp, stad of gemeente kan al heel laagdrempelig beginnen door met lokale politici in gesprek te gaan. En dat kan op 12 december aanstaande in het Koetshuis in Schalkhaar. Daar vindt die avond het volgende ‘inloopuurtje’ van Gemeentebelang Deventer plaats. De partij die met negen zetels is vertegenwoordigd in de raad van gemeente Deventer.
Aandachtspunten gemeente
Betaalbare woningen voor jong en oud, voldoende voorzieningen in alle wijken en meer verbinding tussen stad en platteland. Dat zijn onder meer belangrijke aandachtspunten voor respectievelijk Dorien te Riele, Huub Obdeijn en Louise Trompert. De raadsleden die op 12 december namens Gemeentebelang Deventer de aanspreekpunten zijn. “Maar wij willen vooral graag weten wat volgens de inwoners van onze gemeente belangrijke agendapunten zijn” vertelt Huub Obdeijn. “We blijven tussen de mensen staan om samen te werken aan een fijne gemeente waar het goed leven, wonen en werken is” vult collega Louise aan.
Inloopuurtjes

De zogeheten ‘inloopuurtjes’ blijken volgens Gemeentebelang een goede manier te zijn om input vanuit inwoners op te doen. Na eerdere succesvolle inloopuurtjes bij Mimik medio mei, in het NoaberLookaal half juni en dus volgende week in Schalkhaar, zullen er daarom ook in het nieuwe jaar weer veel gesprekken met inwoners volgen. “Het zijn gewoon heel laagdrempelige gesprekjes die je ook met een familielid of vriend aan de kroeg- of keukentafel zou kunnen hebben. Maar door ze met lokale politici te delen, kunnen we er samen ook echt werk van maken” aldus Dorien te Riele.

Drijfveer voor daadkracht

De gesprekken met inwoners zijn voor de lokale politici belangrijke ingrediënten voor zowel hun drijfveer en directe daadkracht als input voor het volgende verkiezingsprogramma. “We willen simpelweg continu weten wat er in onze gemeente speelt en daar kom je het snelst achter door met de mensen te praten voor wie je het allemaal doet” sluit Louise Trompert af. Om iedereen te bereiken, vinden de inloopgesprekken telkens ergens anders plaats, maar alle inwoners van gemeente Deventer zijn van harte welkom om onder het genot van koffie of thee met ons te komen praten.

Locatie & tijden

Wie bij wil dragen aan bestaande doelen of nieuwe ideeën heeft voor de optimalisatie van zijn of haar leefomgeving wordt van harte uitgenodigd op 12 december aan te schuiven. Die avond zitten Huub, Louise en Dorien er van 19:00 tot 20:00 uur klaar voor in Het Koetshuis naast de kerk in Schalkhaar.