Ontwikkelingen ICB WereldWijzer Okkenbroek

Ieder kind verdient passend onderwijs in de nabije omgeving. Daarom streeft Gemeentebelang Deventer continu naar een goede spreiding van uiteenlopende soorten onderwijs over alle dorpen en wijken van onze gemeente. 

Stellig voornemen

Op zaterdag 20 mei 2023 kwam, via Plaatselijk Belang Okkenbroek, fractieleden van Gemeentebelang Deventer ter ore dat stichting Varietas voornemens is om de basisschool in Okkenbroek te sluiten. Stichting Varietas heeft dit stellige voornemen geuit zonder een zorgvuldig communicatieproces met betrokkenen te doorlopen. Ondanks dat de gemeente geen zeggenschap heeft over de school in Okkenbroek (omdat deze onder ‘bijzonder onderwijs’ valt) wil onze fractie deze sluiting niet zomaar laten gebeuren. De fractie van Gemeentebelang is een absolute tegenstander van de sluiting van de basisschool. De school is verantwoordelijk voor ongeveer 50 Okkenbroekse kinderen en draagt enorm bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. Daarom heeft Gemeentebelang, in samenspraak met Plaatselijk Belang Okkenbroek, schriftelijke vragen gesteld over de situatie rondom ICB WereldWijzer basisschool in Okkenbroek.

 

Gemeentebelang stelt schriftelijke vragen

De gestelde vragen doen een oproep aan het College van B&W om een scherpe blik te werpen op de voorgenomen sluiting en het proces wat daaraan vooraf is gegaan. Bovendien is er een verzoek ingediend om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de school te behouden. De impact van het sluiten van een school is enorm voor een kleine kern zoals Okkenbroek. In onze beleving vraagt dit om een proces dat in alle zorgvuldigheid wordt doorlopen, samen met alle betrokkenen. De nadruk zou daarbij moeten liggen op het “in samenwerking voorkomen van het sluiten van de school en het belang van de school voor de leefbaarheid van het dorp“.

Wij hopen van harte dat het college ons hierin ondersteunt, zodat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden  waarmee de sluiting van de school kan worden voorkomen.