Statement Gemeentebelang inzake stikstofbeleid

Volop steun voor de boeren en begrip voor vreedzame acties

Zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen om de uitstoot van stikstof en de impact  op het milieu. Tegelijkertijd vinden veel Nederlanders dat de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van deze uitstoot te veel bij boeren wordt gelegd. Hierbij overheerst het gevoel dat de agrarische sector eenzijdig het stikstofprobleem moet oplossen.

Aanleiding
De stikstof-problematiek zorgt ook voor interne strubbelingen binnen regeringspartijen en daardoor ook binnen de gehele politiek, zowel nationaal als lokaal. Op vrijdag 10 juni kondigde het kabinet aan dat in veel delen van Nederland de stikstofuitstoot tot 70 procent moet worden gereduceerd om kwetsbare natuur te beschermen.

Grote gevolgen
Ten gevolge hiervan zullen veel boeren, voornamelijk rondom natuurgebieden, hun veestapel sterk moeten verkleinen of zelfs moeten stoppen met hun bedrijf. De aangekondigde maatregelen hebben voor heel veel boeren immers grote gevolgen voor hun bestaansrecht en overleving van hun zo geliefde bedrijfstak. De boeren lijken wederom de dupe te worden en de grootste klappen te moeten opvangen.

Statement
Gemeentebelang Deventer steunt de boeren volop en heeft begrip voor alle vreedzame protestacties. De partij bepleit dat de veiligheid voor de samenleving niet in gevaar mag komen en keurt gewelddadige acties af. We hebben begrip voor de protestacties, maar niet voor rellen, vernielingen en intimidaties bij politici thuis of waar dan ook. 

Constructief beleid
Gemeentebelang is tegen de huidige plannen van het stikstofbeleid en wil samen met lokale en provinciale overheden, alsmede agrarische organisaties zoeken naar passende oplossingen. Ook als politiek op gemeentelijk niveau moeten we ons zoveel mogelijk laten horen. Hierbij is een evenredige verdeling van maatregelen de hoogste prioriteit, waarbij ook maatregelen voor luchtverkeer en industrie moeten worden herzien.