Terugblik Onderwijsconferentie

Op 11 oktober 2023 vond in De Adelaarshorst, het voetbalstadion van Go Ahead Eagles, de Onderwijsconferentie Deventer 2023 plaats. Het thema van dit jaar was inclusiviteit in het onderwijs. In dit artikel blikken we terug op de conferentie en delen we de hoogtepunten en belangrijke inzichten die tijdens de verschillende sessies werden besproken.

Programma

Het programma van de conferentie bestond uit verschillende lezingen en interactieve sessies:

13.00 uur – Welkom
13.40 uur – Lezing door Rick Brink, voormalig Minister van Gehandicaptenzaken
14.10 uur – Inclusie vanuit het perspectief van Go Ahead Eagles
14.20 uur – Het inclusiepact door Ilse Duursma
14.30 uur – Pauze
14.45 uur – Inclusie in het onderwijs
15.30 uur – Gesprek en ontmoeting – inclusie in Deventer
16.45 uur – Afsluiting
17.00 uur – Drankje en hapje

Waar politiek en onderwijs elkaar ontmoeten

De Onderwijsconferentie Deventer 2023 bood een unieke gelegenheid voor raadsleden, bestuurders uit het onderwijs en de gemeente Deventer om samen te komen en te praten over het belangrijke thema inclusie. De lounge van het voetbalstadion van Go Ahead Eagles diende als inspirerende locatie, aangezien de club nauw betrokken is bij de Deventer maatschappij en een voorbeeld is van inclusiviteit.

Inclusie in het basisonderwijs

Eén van de belangrijkste discussiepunten tijdens de conferentie was hoe we inclusiviteit kunnen bevorderen in het basisonderwijs. Diverse partijen, waaronder schoolbesturen, onderwijspersoneel en gemeentelijke instanties, spelen hierin een cruciale rol. Ook werd benadrukt dat creativiteit nodig is om inclusief onderwijs mogelijk te maken, zowel binnen als buiten de schoolperiode. Denk hierbij aan activiteiten zoals fysiotherapie, schoolzwemmen, schoolreisjes en schoolkampen.

Het belang van inclusiviteit

Tijdens de lezing van Rick Brink werd nogmaals duidelijk gemaakt waarom inclusiviteit in het onderwijs zo belangrijk is. Als voormalig Minister van Gehandicaptenzaken heeft Brink zich ingezet voor een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Hij lichtte het inclusiepact toe, een belangrijk instrument om tot een inclusieve generatie te komen.

Terugkijkend op de conferentie

Na afloop van de onderwijsconferentie Deventer 2023 kunnen we met trots terugkijken op een geslaagde dag. Het was inspirerend om te zien hoe mensen vanuit verschillende achtergronden zich inzetten voor inclusiviteit in het onderwijs. Samenwerking en ontmoeting stonden centraal, en er werden waardevolle inzichten gedeeld.

We willen graag alle sprekers en iedereen die heeft bijgedragen aan deze dag bedanken voor hun inzet en inspirerende bijdragen. In het bijzonder willen we Rick Brink bedanken voor zijn boeiende lezing over inclusie. Ook Mirjam Vulink, Carolien van Traa, Jeroen Schaub, Freek Hubert en Lida Zegel verdienen onze dank voor hun betrokkenheid bij de conferentie.
Tevens willen we Go Ahead Eagles bedanken voor het beschikbaar stellen van hun stadion als locatie en de uitstekende verzorging van alle gasten.

Slotwoord

Als organisatoren kijken we terug op een succesvolle onderwijsconferentie Deventer 2023. We hopen dat deze conferentie heeft bijgedragen aan het bevorderen van inclusiviteit in Deventer en dat de opgedane kennis en inzichten zullen worden gebruikt om ons onderwijssysteem verder te verbeteren.

Dank aan alle gasten voor jullie aanwezigheid en positieve bijdrage. We hopen jullie volgend jaar weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe onderwijsconferentie!