Raadsfractie 2022-2026

Waar in 2018 – 2022 de fractie bestond uit zeven gemeenteraadsleden en één fractieopvolger, bestaat de fractie van 2022-2026 uit 9 gemeenteraadsleden en drie fractieopvolgers. De fractieopvolgers nemen deel aan alle interne overleggen en hebben bepaalde aandachtsgebieden, die ze ook in de politieke markt verwoorden. In tegenstelling tot de gekozen raadsleden maken ze geen deel uit van de gemeenteraad en hebben dan ook geen stemrecht. Wel zijn de fractievolgers beëdigd en daardoor gebonden aan alle regels van vertrouwelijkheid en integriteit.

Raadsopvolgers