Nieuwe bedrijvigheid

Update anno 2021
Het oostelijk deel van bedrijventerrein A1 is vrijwel uitverkocht. Er is ook grote belangstelling voor het westelijk deel. Doordat er veel beter wordt samengewerkt met het bedrijfsleven zijn de resultaten de afgelopen jaren enorm verbeterd. Zo is het aantal bedrijven in Deventer in 2020 met bijna 7% gegroeid tot 9600. Waren er in 2014 in Deventer 43.000 mensen aan het werk, in 2020 waren dat er bijna 51.500.