Criminaliteitscijfers gedaald

Gerealiseerd:

Veiligheid is de basis voor een prettige samenleving. Het is tegelijkertijd ook een breed en complex onderwerp dat om inzet en verbinding van veel partijen vraagt. Samen met politie, jeugdorganisaties, wijkteams en inwoners ondersteunt Team Toezicht & Handhaving de uitvoering van het beleid voor veiligheid en leefbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteitscijfers in Deventer dalen en het gevoel van veiligheid bij inwoners toeneemt. Gemeentebelang zet in op het voortzetten van deze progressie.

Gerelateerde artikelen