Al ruim 1300 woningen gerealiseerd

Update anno 2021

Sinds 2018 zijn in Deventer en de dorpen ruim 1300 woningen gerealiseerd. Maar dit is zeker nog niet genoeg. Voor starters blijft het moeilijk om woonruimte te vinden.  Er is hard gewerkt om vooral binnen de bebouwde kom nieuwe gebiedsontwikkelingen te starten. Gebouwd wordt nu bijvoorbeeld op de voormalige Aupinglocatie, in de Geertruidentuin, Tuinen van Zandweerd, Bathmense Enk en Steenbrugge. Met inwoners werken we door om geschikte nieuwe bouwlocaties te vinden, waar ook voldoende ruimte is voor levensloopbestendige woningen.