Knip tussen toegang en preventie

Als één van de eerste gemeenten in Nederland heeft Deventer in de zorg een knip gemaakt tussen toegang (WMO loket) en preventie. Er zijn in de gemeente nu negen ‘Voor Elkaar Teams’ actief. In alle wijken en dorpen worden inwoners begeleid bij nieuwe initiatieven. Het doel is dat er straks in alle dorpen en wijken activiteiten plaatsvinden waaraan iedereen kan deelnemen. Dit is belangrijk om inwoners zoveel mogelijk regie te laten houden over hun eigen leven.

Mensen willen graag zoveel mogelijk deelnemen aan het normale leven en de regie in eigen handen houden. Als daar professionele hulp bij nodig is, wil