Meer aandacht voor sportaccommodaties

In de afgelopen periode is er meer aandacht gekomen voor goede sportaccommodaties en vitale sportverenigingen. Verschillende voetbalverenigingen beschikken inmiddels over kunstgras waarmee ze minder afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Gerelateerde artikelen

Sporten is voor alle leeftijden van groot belang. Vooral nu. Beweging is gezond voor lichaam en geest en bevordert ook nog eens de saamhorigheid in do