Niet ten koste van natuur

Gerealiseerd:

Ten behoeve van bewustwording omtrent klimaatadaptatie is een aantal voorstellen onder de aandacht gebracht. De hittestress in de bebouwde omgeving is door de vergaande verstening een groot zorgenpunt. Het is van groot belang dat er in alle wijken en buurten voldoende beplanting, gras en bladerdek blijft of gerealiseerd wordt om de warmte te absorberen. Bij de opwek van duurzame energie hebben we aandacht gevraagd voor zonnepanelen op veelal grote oppervlakten van bedrijfsdaken. Alles wat op daken kan worden opgewekt, hoeft niet in ons buitengebied te worden aangelegd.

Gerelateerde artikelen