Noaberlokaal geopend

Gerealiseerd:

In het voorjaar van 2022 wordt het nieuwe ‘Noaberlokaal’ in Loo geopend. Inwoners wilden graag hun oude buurtvoorziening opknappen. Ze zijn vanuit de gemeente begeleid bij het uitwerken van het scenario verbouw en nieuwbouw. Met slechts één stem verschil kozen de inwoners voor nieuwbouw. De gemeente heeft geholpen met een financiële bijdrage en ondersteuning bij het aanvragen van ‘Leadersubsidie’. De inwoners van Loo hebben, in nauwe samenwerking met een lokale aannemer, zelf alle bouwwerkzaamheden verricht. Een mooi voorbeeld van zelfwerkzaamheid en verbinding.

Gerelateerde artikelen