Samenwerking culturele instellingen

Gerealiseerd:

Gemeentebelang vindt verdergaande samenwerking tussen culturele instellingen belangrijk. Door samenwerking wordt de bedrijfsvoering versterkt en kan het geld dat wordt bespaard ingezet worden voor de programmering. Hier is meermaals aandacht voor gevraagd. Inmiddels werken Schouwburg en Mimik al op bepaalde onderdelen samen en worden mogelijkheden voor een verdergaande samenwerking onderzocht.

Gerelateerde artikelen