Solide financiële positie

Gerealiseerd:

Door Corona zijn verenigingen, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen in financiële problemen geraakt. De solide financiële positie stelde de gemeente Deventer in staat om geld te reserveren en beschikbaar te stellen voor deze organisaties. De coronaschade bij maatschappelijke organisaties en verenigingen is hiermee zoveel mogelijk gecompenseerd door de gemeente.

Gerelateerde artikelen

Gemeenschapsgeld moet zeer zorgvuldig worden uitgegeven. Gemeentebelang maakt zich daarom al jaren sterk voor een verantwoord financieel beleid. Zo is